મારામાં રહી ગયેલી તારી સુગંધ!

🔥

Mayur Solanki

બ્રેકઅપ થાય, ડિવોર્સ થાય, સેપરેશન થાય કે પછી હુક અપ પછી સ્ટ્રીન્ગસ્ ડિટેચ થાય, જ્યારે કોઈ સંબંધમાં બે વ્યક્તિઓ છુટા પડે છે ને, ત્યારે અમુક સમય વીતી ગયા પછી પણ એક વ્યક્તિ મુવ ઓન કરીને ખૂબ આગળ નીકળી ગઈ હોય તોય બીજી વ્યક્તિ તો ત્યાંની ત્યાં જ ઉભી રહે છે.

આવું તમે ઘણાં રિલેશનશિપ્સમાં જોયું હશે. અને એ આગળ નીકળી ગયેલી વ્યક્તિ મોટેભાગે સ્ત્રી જ હોય એ પણ જોયું હશે. આમ હું કોઈ (સ્ત્રીઓટાઈપ) સ્ટ્રીરિયોટાઈપ્સમાં નથી માનતો, પણ આ મારું એક ઓબ્ઝર્વેશન છે. કે દેવદાસ અને કબીર સિંહ પુરુષ જ બને છે. હું એમ નથી કહેતો કે સ્ત્રીઓ માટે આ સરળ હશે. પણ સ્ત્રીઓથી આ થઈ શકે છે કારણ કે એને એક ગુણ મળેલો છે અને એ છે “સ્વીકાર”. એક્સેપ્ટન્સ.શી હેઝ પાવર ટુ એક્સેપ્ટ. કાં તો એ ભૂલી શકે છે અને નહિ તો એ સ્વીકારી લે છે.કદાચ નાનપણથી એના દિમાગમાં એ વિચાર ઇન્સ્ટોલ થતો રહેતો હશે કે મારા માં…

View original post 311 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s