બાબાજી અબ આપ હી સહારા 😂

ભારત માં બાબાજી ઑ ની સંખ્યા કેટલીક…!!!??

કદાચ દસ લાખ લોકો એક ફેમસ બાબાજી અને બાબાજી માટે કાઈ બોલાય નહીં નહીં તો મારા મારી થઇ જાય….

આ ઢોંગી બાબાજી માટે કેટલીય વાર મુવી આવી છે અને કટલાય પકડાયેલા છે પણ આ ભારત મારો દેશ વળ વળી ને બાબાજી ઓની વાંહે જ જાશે જાણે બાબાજી તો કંઈ એ ઉખાડી ને આવ્યા હોય.

બાબાજી ભગવાન નો નહીં પણ ડરનો ધંધો કરતા ફરે છે અને ભવિષ્ય જાણે તે લખવા ના હોય એમ એને બદલાવવા માટે વિધિ કરવી એ એમનો જન્મ સિધ્ધ અધિકાર છે.વાંક પ્રજા નો છે જે ખત્તા ખાઈ ને પણ સુધરવાની નથી જ હવે બાબાજી નુ સાનિધ્ય પામવા એકાંત માં જવુ છે અને પાછુ સર્વસ્વ અર્પણ કરી દેવુ છે તો પછી બાબાજી શું ચીજ છે હું એ ઝાલ્યો ઝલાઉ નહીં. પછી બે – ત્રણ વાર થઈ ગયા પછી યાદ આવે કે ધોકા હો ગયા રે યેતો…..😂😂😂😂

ધોકા ની કઉ હમણાં જખમારવા ગઈ તી ગુફામાં…..

એક સીધી વાત છે કે દબાયેલા અને કચડાયેલા લોકો ના મસીહા છે આ બાબાજી ઓ અને અંધ પ્રજા તેમના અહેસાન તળે દબાયેલી છે.કોઈ ગરીબ ને રોટી કપડાં ને આશરો આપોને તો તે પછી તમારા માટે કાઈ પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે.

પણ વ્યક્તિ પૂજા ની એક હદ નો કિસ્સો કહું કે હવેલી ઓમાં સ્વામી શ્રી હીંડોળા પર ઝુલતા હોય અને આજુબાજુ પંદર એક બૈરા હોય કોઈ પંખો નાખે તો કોઈ પાન ખવડાવે ને કોઈ પગ દબાવી આપે જાણે સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાન બિરાજમાન છે અને સ્વામી શ્રી પાન ની પીંચકારી મારે ને એ અક્કલ મઠ્ઠા ઓ તેની બુંદ ને પામવા માટે ઝધડો કરે.😂😂😂

આ કિસ્સો મારા દાદાજી એ કહ્યો હતો અને આ બઘા થી દૂર રહેવું એવી સલાહ આપી હતી.

મને ધરમ સંપ્રદાય સાથે કોઈ જ તકલીફ નથી પણ વ્યક્તિ પૂજા થી ઊંચા આવી ને વિચાર પૂજા કરે એવી અપીલ છે.

  • Sixer- બસ બાબાજી આપ કા હાથ મેરે પર રખના….બાબાજી ઈન માઈન્ડ બચ્ચી સર કી ક્યાં બાત હૈ તુમ કહો તો…….😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s