કાળ

ઈશ્વર દ્વારા કરવામાં આવેલી ખૂબસૂરત રચના કે જેણે ભૂત-વર્તમાન-ભવિષ્ય માં માનવી નુ દરેક નજરાણું કેદ કરી રાખ્યું છે.

આમાં થી મારા મુજબ મને ભવિષ્ય વધુ ગમે છે કેમકે જયારે પત્તા ની બાજી માં બંધ દાવ હોય ત્યારે રમવાની મજા કઇક જુદી જ છે અને માણસ ને જે વસ્તુ પર તેનો કાબુ નથી તે ને જાણી લેવા ની અદમ્ય ઈચ્છા હોય છે. એટલેજ તો ભવિષ્યમાં બે રોટલા સાચવવાની લાહ્યમાં વર્તમાન નો એક રોટલો ગુમાવી બેસે છે.ભવિષ્ય એક અકળ કોયડા સમાન છે કે ઈસ મોડ પે ક્યાં હોગા તેનો અંદાજ લગાવો અઘરો છે.

તેના લીધે જ માનવ ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય ના જન્મ ના પાપ અને વર્તારા વચ્ચે તેનો અમૂલ્ય આજ ગુમાવી બેસે છે.એક જગ્યાએ વાંચ્યું હતું કે આપણે ભૂતકાળ તારીખયું યાદ રાખવા માટે નથી પણ ત્યારે કરવામાં આવેલી ભૂલ ભવિષ્ય માં ન થાય તે માટે ભૂતકાળ યાદ રખાય છે.

આમ તો મને ભવિષ્ય સાથે કોઈ દુશ્મની નથી પણ અકળ સ્વભાવ ને કારણે નિર્ણય લેવા માટે અડચણ અનુભવી એ છીએ. કેમકે જવાની ના ઉંબરે પહોંચ્યા પછી પણ એક સવાલ આવે કે હવે શું કરશું તો સ્વાભાવિક છે કે આપણા ઘડતર નો પાયો કાચો છે.

Sixcer- સ્ત્રી અને ભવિષ્ય વચ્ચે કઈ સામ્યતા છે ???

Both are unpredictable…😂😂

અકળ અને અગમ્ય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s